logo

Commissie Putters: Overheid zou brede maatschappelijke betekenis musea centraal moeten zetten in beoordeling

09 oktober 2014

Verschenen: rapport ‘Musea voor Mensen’

Overwegend vanuit een consumentenperspectief kijken naar musea is niet verstandig en leidt tot verschraling van kwaliteit. Musea moeten worden beoordeeld op hun variëteit en maatschappelijke meerwaarde. “Voer het gesprek achter de omzet en bezoekcijfers. Ontwikkel een beoordelings- en verantwoordingssystematiek die recht doet aan de variëteit en de maatschappelijke waarde van musea, zoals hun bijdragen aan onderwijs, toerisme of de creatieve industrie. Maak wanneer subsidies worden stopgezet een maatschappelijke kosten-baten analyse”, aldus Kim Putters in het vandaag verschenen rapport ‘Musea voor Mensen’.

Musea voor Mensen webDe commissie Putters adviseert musea te kiezen voor een helder eigen profiel met een herkenbare collectie. Putters: “Wees helder in wat voor soort museum je wilt zijn, draag dat uit, spits je collectie hierop toe en kies daar partners op uit. Het museum van de toekomst is een museum dat zich bewust is van de ambities en belangen van stakeholders, zoals bedrijven, maar ook zorginstellingen voor activiteiten rond doelgroepen uit die sector. Musea moeten belanghebbenden steeds weer overtuigen van hun meerwaarde. Samenwerking – zowel inhoudelijk als organisatorisch – kan musea helpen hun slagkracht te vergroten”.

De rol van de overheid zou volgens de commissie vooral stimulerend en ondersteunend moeten zijn, gericht op verbinding tussen bijvoorbeeld musea en onderwijs en het bedrijfsleven. Ook de verschillende overheden die met een museum te maken hebben moeten samenwerken, zonder tegenstrijdige eisen te stellen.

De commissie Putters onderzocht voor Musea voor Mensen actuele voorbeelden van innovatie en nieuwe vormen van partnerschappen uit de museale praktijk alsmede mogelijkheden voor integratie of fusie met andere museale en culturele instellingen. De commissie bestaat uit Kim Putters (directeur Sociaal en Cultureel Planbureau), Pieter Geelen (medeoprichter TomTom en oprichter Turing Foundation) en Manfred Sellink (directeur Musea Brugge). Claartje Bunnik is secretaris van de commissie.

Lees meer op www.museumvereniging.nl

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2014 / Commissie Putters: Overheid zou brede maatschappelijke betekenis musea centraal moeten zetten in beoordeling

Menu