logo

Het belang van sport in gemeenteraadsverkiezingen

26 februari 2014

Verschenen: Factsheet van Mulier Instituut/SCP

Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Een onderwerp op de gemeentelijke agenda is het lokale sportbeleid. Het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Mulier Instituut hebben gepeild in hoeverre de bevolking belang hecht aan politieke en ambtelijke aandacht voor sport op lokaal niveau. Daarnaast is ingegaan op de tevredenheid over het gevoerde sportbeleid en over de aanwezige sport- en beweegmogelijkheden in de buurt. In deze factsheet (pdf) treft u de belangrijkste uitkomsten.

De bevolking hecht belang aan de faciliterende, stimulerende en ondersteunende rol van de gemeente. Politieke partijen mogen er op rekenen dat minstens een op de zes kiezers de sportstandpunten mee laat wegen in zijn of haar keuze. De bevolking ziet graag investeringen in het sport- en beweegbeleid (schoolzwemmen meest genoemd). Bezuinigingen op sport worden niet toegejuicht, maar een ruime meerderheid ziet wel mogelijkheden tot bezuinigingen; vooral op topsport(evenementen) en nieuwe accommodaties.

 

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2014 / Het belang van sport in gemeenteraadsverkiezingen

Menu