logo

Integratiebeleid niet te snel ten grave dragen

31 januari 2014

Artikel Jaco Dagevos op Socialevraagstukken.nl

Het integratiebeleid staat onder druk. Het zou niet meer van deze tijd zijn: migranten zijn te divers en integratiebeleid zou migrantengroepen te veel apart zetten. Maar om het integratiebeleid op te heffen zou  te kort door de bocht zijn, betoogt Jaco Dagevos van het SCP.

Diverse politici, beleidsmakers en wetenschappers zijn van mening dat de houdbaarheidsdatum van ‘integratie’ als concept voor onderzoek en beleid is verstreken. Met de komst van een groot aantal migrantengroepen is de verscheidenheid inmiddels zo groot – er wordt wel gesproken van superdiversiteit – dat onderscheid naar doelgroepen aan relevantie heeft ingeboet.

Het integratieperspectief staat om nog een andere reden onder druk: het zou ook in de hand hebben gewerkt dat de positie van migrantengroepen vooral als cultureel vraagstuk is geframed, wat groepen apart zet en tegenstellingen verscherpt. Het integratieperspectief zou daarbij eenzijdig zijn: het verwijst alleen naar migranten en laat de rol van de ontvangende samenleving buiten beeld. Verschillende van deze argumenten hebben een rol gespeeld in de beslissing van veel gemeenten om niet langer integratiebeleid te voeren. De landelijke overheid voert nog wel integratiebeleid, maar wil af van specifieke beleidsmaatregelen. 

Lees meer 

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2014 / Integratiebeleid niet te snel ten grave dragen

Menu