logo

Jaco Dagevos bijzonder hoogleraar Integratie en Migratie

08 december 2014

Nieuwe leerstoel ingesteld door SCP

Dr. Jaco Dagevos is benoemd als bijzonder hoogleraar Integratie en Migratie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De benoeming gaat in op 1 januari 2015. De nieuwe leerstoel wordt gevestigd bij de afdeling Sociologie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) en is ingesteld door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Jaco Dagevos gaat zich bezighouden met vraagstukken over integratie en migratie. Zijn wetenschappelijk onderzoek richt zich onder andere op de integratie van migranten van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse origine. Daarnaast onderzoekt hij de achtergronden van huwelijksmigratie, de oorzaken van arbeidsmigratie vanuit Midden- en Oost-Europa en discriminatie van migranten op de arbeidsmarkt. Resultaten van het onderzoek van de leerstoel moeten bijdragen aan wetenschappelijke en beleidsdiscussies over het verloop en achtergronden van integratie en migratie.

Jaco Dagevos (1965) is als hoofd van de sector Onderwijs, Minderheden en Methodologie werkzaam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij studeerde sociologie aan de Erasmus Universiteit waar hij in 1998 ook promoveerde op een studie over de beroepsloopbanen van migranten. Hij is sinds 2000 verbonden aan het SCP, daarvoor werkte hij bij het IVA in Tilburg en het Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zie ook info medewerkerpagina.

Meer informatie:

Met vragen over de leerstoel kunt u terecht bij Irma Schenk

Overige vragen: Marjolein Kooistra, mediarelaties Faculteit der Sociale Wetenschappen, T (010) 408 1216 E kooistra@fsw.eur.nl

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2014 / Jaco Dagevos bijzonder hoogleraar Integratie en Migratie

Menu