logo

Verschenen: webpublicatie over Ouderenmishandeling

23 december 2014

Verkenning huidige gegevens

Actuele gegevens over het aantal slachtoffers van ouderenmishandeling in Nederland ontbreken. Het gaat dan om verbaal, fysiek of seksueel geweld, financieel misbruik en/of verwaarlozing door bekenden van wie zorgbehoevende ouderen afhankelijk zijn. Het SCP brengt, op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), kennis over de aard en omvang van ouderenmishandeling in Nederland bijeen. De behoefte hieraan is groot en daarom presenteren we nu deze verkenning (pdf), die in samenwerking met Movisie en GGD Gelderland-Zuid tot stand is gekomen.
We laten hierin zien dat in 2014, net als in voorgaande jaren, het aantal meldingen van ouderenmishandeling bij de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG's) is gestegen. Daarnaast geven we een overzicht van huiselijk geweld op basis van enquêtes onder ouderen.

In juni 2015 brengt het SCP een bundel uit met een vollediger overzicht van de actuele kennis over aard en omvang van ouderenmishandeling in Nederland. Dan wordt bijvoorbeeld ook gerapporteerd in hoeverre professionals ouderenmishandeling signaleren.

webpublicatie ouderenmishandeling

23 december 2014, pdf, 3MB

Download dit bestand

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2014 / Verschenen: webpublicatie over Ouderenmishandeling

Menu