logo

Werken aan welbevinden door overheden

09 juli 2014

Tijdens de internationale ECPP2014 conferentie in de Beurs van Berlage in Amsterdam organiseerde het SCP onder leiding van onderzoekers Jeroen Boelhouwer en Cretien van Campen een symposiumdiscussie met onderzoekers/regeringsadviseurs uit Canada, Verenigd Koninkrijk en Duitsland over de vraag hoe regeringen gebruik maken van indicatoren voor subjectief welbevinden.

De zevende European Conference on Positive Psychology bracht ruim 900 wetenschappers bijeen die onderzoek doen naar het versterken van het mentale kapitaal van personen en het effect daarvan op hun maatschappelijke participatie en subjectief welbevinden. In de domeinen van onderwijs, arbeid en gezondheid zijn reeds opmerkelijke resultaten behaald met bijvoorbeeld drop-outs op scholen en burn-outs op het werk. Ook gaan in Europa steeds meer landelijke politici en beleidsmakers gebruik maken van indicatoren om het welbevinden te meten, zoals in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Op gemeenteniveau wordt soms al een volgende stap gezet richting interventies om het mentaal kapitaal en welbevinden van burgers te vergroten.

Meer lezen over SCP-onderzoek naar subjectief welbevinden.

foto Jaap den Dulk

Foto: Jaap den Dulk

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2014 / Werken aan welbevinden door overheden

Menu