logo

Aanbieding Rapportage Sport 2014 aan minister Schippers

23 januari 2015

Sportonderzoek ook in de toekomst van belang

Het rapport verschijnt op 23 januari en is op een eerder moment al door minister Schippers in ontvangst genomen in een besloten bijeenkomst op VWS. Minister Schippers heeft het rapport positief ontvangen en vindt het belangrijk dat dergelijk sportonderzoek ook in de toekomst voortgezet gaat worden. 

aanbieding rapportage Sport 

Het rapport wordt op 23 januari tijdens het EK Shorttrack in Dordrecht door SCP-onderzoeker Annet-Tiessen-Raaphorst gepresenteerd aan een groot aantal stakeholders uit de domeinen sport en bewegen, gemeenten en zorg. Mariken Leurs, plaatsvervangend directeur sport van het ministerie van VWS reageert. Daar in Dordrecht wordt eerst een Ronde Tafel Sport en Eerstelijnszorg gehouden (organisatie NISB voor het ministerie). Aansluitend vindt er de bestuurdersbijeenkomst sport plaats van NOC*NSF, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), gemeente Dordrecht, KNSB en SCP. Aanwezig zijn wethouders en hoofden sport en gezondheid van de grote gemeenten en de directeuren en voorzitters van sportbonden, plus deelnemers aan de Ronde Tafel Sport. Op deze wijze 'landt' de Rapportage sport  direct bij organisaties die aan de slag kunnen met de conclusies en aanbevelingen van het SCP.

Kamerbrief met reactie minister Schippers

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2015 / Aanbieding Rapportage Sport 2014 aan minister Schippers

Menu