logo

Aankondiging themanummer over Arbeid en zorg in de participatiesamenleving

05 november 2015

In samenwerking met Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken en Universiteit Utrecht

De overheid streeft naar een hogere arbeidsdeelname en wil ook dat mensen de zorg voor naasten vaker zelf op zich nemen. Van mensen wordt verwacht dat ze op zowel het terrein van arbeid als van zorg meer doen. Het combineren van betaald werk en zorgtaken is daarmee voor veel burgers in het huidige tijdsgewricht een complexe opdracht geworden. Het Sociaal en Cultureel Planbureau verzorgt in samenwerking met de Universiteit Utrecht een speciaal nummer van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken over dit thema. Het themanummer geeft een rijk beeld van de stand van zaken, maar brengt ook een aantal knelpunten bij de uitvoering van het overheidsbeleid aan het licht.

Deze speciale editie zal op 7 januari 2016 verschijnen.

Vragen die aan de orde komen

Wie combineren in Nederland betaald werk en zorg, en welke ontwikkelingen hebben zich hierin voorgedaan?
Welke gevolgen heeft het combineren van betaald werk met (mantel)zorg voor de gezondheid?
Wat kunnen werkgevers doen om uitval door combinatiedruk van werknemers te voorkomen?

 

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2015 / Aankondiging themanummer over Arbeid en zorg in de participatiesamenleving

Menu