logo

Essay Moedig Onderwijsbestuur

08 juni 2015

Verschenen op de Dag van het Onderwijsbestuur

In het essay Moedig Onderwijsbestuur verbindt Kim Putters de bredere maatschappelijke ontwikkelingen aan de wijze waarop we het onderwijs in Nederland vormgeven. De toenemende verschillen tussen hoger en lager opgeleiden op de arbeidsmarkt, de spanningen in de samenleving op etnisch gebied en het toegenomen belang van burgerschap moeten de bestuurlijke keuzes in het onderwijs sturen. Putters schetst de noodzaak van drie blikwisselingen op het onderwijsbestuur.

  • Om de uitdagingen op technologisch, digitaal en inhoudelijk gebied aan te kunnen, moeten we af van oude knellende structuren en veel meer de dialoog aangaan met leerlingen en studenten, hun ouders, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Er is een adaptieve cultuur nodig die ervoor zorgt dat het leren en vaardigheden ontwikkelen belangrijker wordt dan alleen het behalen van een precies kennisniveau.
  • Daar is (ten tweede) goede samenspraak voor nodig, maar ook meer tegenspraak. Bestuurders moeten scherp gehouden worden, door hun leraren en studenten, maar ook door de omgeving. Met het herstel van oude formele medezeggenschap wordt niet vanzelf een betere dialoog bereikt. Er is een veel bredere dialoog nodig, met informatie, inzichten en overtuigingen van alle stakeholders.
  • Dat is nodig om (ten derde) oude gewoonten los te laten. Zo kan er meer geëxperimenteerd worden met bijvoorbeeld digitaal onderwijs, zelf geformuleerde prestatie-eisen en regelluwe scholen. De overheid en de Inspectie moeten dat steunen.

In het essay adviseert Putters om af te stappen van die benchmarks, registraties, prestatieafspraken, eindtermen en controles die dusdanig uniformerend werken dat ze leraren dwars zitten en bestuurders verhinderen om hun maatschappelijke opdracht te vervullen. Dat kan niet langer hoofdzakelijk gaan over economisch rendement, maar ook over het bevorderen van ‘Bildung’ (ontplooiing) en sociale binding. Het vraagt van bestuurders om beter en intensiever verantwoording af te leggen over hun gesprek met de belanghebbenden over goed onderwijs.

 

Link naar essay, dat gepubliceerd is op Rijksoverheid.nl

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2015 / Essay Moedig Onderwijsbestuur

Menu