logo

Presentatie conclusies Evaluatie Caribisch Nederland

07 oktober 2015

vond plaats op 12 oktober 2015 om 14.00 uur

Op maandag 12 oktober 2015 presenteerde de Evaluatiecommissie Carbisch Nederland haar conclusies met betrekking tot de nieuwe staatkundige structuur. De commissie heeft gekeken naar de werking van de wetgeving, de werking van de nieuwe bestuurlijke structuur en de gevolgen voor de bevolking.

De eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius hebben sinds 10-10-2010 elk een rechtstreekse band met Nederland. In 2006 is afgesproken dat na vijf jaar na de uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur wordt onderzocht. De evaluatie is uitgevoerd in opdracht van de bestuurscolleges van de openbare lichamen van Bonaire, Sint Eustatius, Saba en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De commissie heeft haar rapport op 12 oktober 2015 om 14.00 uur overhandigd aan haar opdrachtgevers. De presentatie en de overhandiging waren live te volgen via de website van Nieuwspoort. De presentatie was in het Nederlands. De livestream werd voorzien van live vertaling(audio) in het Engels en Papiaments.

Eén van de conclusies van de commissie is:
"Op dit moment overheerst op de eilanden een breed gevoelde en sinds 2010 steeds verder toegenomen teleurstelling. De hoge verwachtingen die mensen hadden bij de start van de transitie zijn niet allemaal uitgekomen. Dat is in belangrijke mate terug te voeren op het welvaartsniveau: de levensstandaard is voor veel mensen, ook die met een baan, sinds 2010 gedaald."
Voor de overige conclusie zie website commissie

Het rapport (inclusief bijhorende onderzoeksrapporten) is om 14.30u gepubliceerd op de website van de evaluatiecommissie. Het onderzoeksrapport Vijf jaar Caribisch Nederland. Gevolgen voor de bevolking is tevens op de website van het SCP gepubliceerd (inclusief persbericht).

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2015 / Presentatie conclusies Evaluatie Caribisch Nederland

Menu