logo

Verschenen: 'Jeugdzorg: verschil tussen budget en contract'

13 maart 2015

Een voorbeeld uit de regio

Met ingang van de decentralisatie van 2015 zijn alle landelijke en provinciale middelen voor de jeugdzorg overgeheveld naar de gemeenten als onderdeel van de Jeugdwet. Op basis van de toegekende budgetten hebben gemeenten jeugdzorg ingekocht bij de zorgaanbieders. In de loop van 2014 werd duidelijk dat zich regelmatig verschillen voordeden tussen de toegekende budgetten en de kosten die regionale instellingen aan de gemeenten in rekening wilden brengen voor de inkoop van jeugdhulp.

Om zicht te krijgen op de achtergronden van deze verschillen tussen budget en voorgesteld contract heeft het ministerie van VWS het SCP verzocht voor één jeugdzorgregio (met een aantal gemeenten) een gedetailleerder analyse uit te voeren met behulp van specifiekere gegevens. Deze voorbeeldcasus beoogt gemeenten een handreiking te bieden in de gesprekken met zorgaanbieders.

Lees Jeugdzorg: verschil tussen budget en contract

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2015 / Verschenen: 'Jeugdzorg: verschil tussen budget en contract'

Menu