logo

Verschenen: Verzorgd in Europa: kerncijfers 2011

11 september 2015

Een vergelijking van de langdurige zorg van 50-plussers in zestien Europese landen

Op verzoek van de staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in Verzorgd in Europa: kerncijfers 2011 de belangrijkste bevindingen uit de SCP-publicatie Who cares in Europe? bijeen gebracht voor lezers die snel een overzicht van de resultaten willen hebben. Rond de zomer/het najaar van 2016 zal er een actualisatie van de kerncijfers uitkomen (op basis van gegevens uit 2013, die dit voorjaar zijn vrijgekomen).

In het licht van de hervormingen die dit jaar in Nederland in de langdurige zorg zijn doorgevoerd, is het goed inzicht te hebben waar Nederland in Europa staat. Welke ontwikkelingen zien we wat betreft de langdurige zorg binnen Europa? Welke beperkingen hebben mensen in andere landen, hebben zij de beschikking over een familienetwerk, en op welke hulp en ondersteuning doen zij een beroep, op de betaalde of onbetaalde langdurige zorg? Al deze aspecten komen in Verzorgd in Europa: kerncijfers 2011 aan de orde.

 

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2015 / Verschenen: Verzorgd in Europa: kerncijfers 2011

Menu