logo

Actualiteitencollege 'Sociaal economische gezondheidsverschillen'

Op 25 november 2016 van 13.00-18.00 uur. Van NSV i.s.m. SCP in B30.

Deze keer staat het thema Sociaal Economische Gezondheidsverschillen (SEGV) centraal. Er bestaan grote verschillen in gezondheid tussen de verschillende lagen van de Nederlandse bevolking. Tussen laag- en hoogopgeleiden is het verschil in levensverwachting 7,3 jaar voor mannen en 6,4 jaar voor vrouwen. Dergelijke verschillen bestaan in alle (westerse) samenlevingen en zij zijn hardnekkig. Vorig jaar nog toonde Nobelprijswinnaar Angus Deaton aan dat de levensverwachting van laagopgeleide blanke mannen niet alleen achterblijft, maar zelfs verder daalt.

Nederland riep tweemaal een commissie in het leven om deze verschillen te onderzoeken en beleidsaanbevelingen te doen. Gezondheidswetenschappers hebben gepleit voor onderzoek naar ‘evidence based’ interventies om de gezondheid van laagopgeleiden te verbeteren. Tot nu toe heeft de speurtocht naar de ‘magic bullet’ voor de aanpak van Sociaal Economische Gezondheidsverschillen onvoldoende opgeleverd.

Ondertussen kiest de overheid (inmiddels wijs geworden) voor smalle speerpunten als het terugdringen van roken onder zwangere vrouwen in achterstandssituaties. De SEGV lijken goeddeels beleidsresistent en nemen in de praktijk niet af. Tegelijkertijd is de wens bij politici en wetenschappers onverminderd groot om aan als onrechtvaardig ervaren gezondheidsverschillen een eind te maken. Kunnen sociologen met de brede kennis die reikt van sociale stratificatie tot beleids- en implementatievraagstukken een nieuw licht werpen op dit hardnekkige probleem?

Met Kim Putters als dagvoorzitter en bijdragen van o.a. Paul Schnabel en Pauline Meurs. Zie voor meer informatie bijgevoegde pdf.

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2016 / Actualiteitencollege 'Sociaal economische gezondheidsverschillen'

Menu