logo

26 januari 2017: Symposium De toekomst van de informele zorg

Dit symposium vond plaats bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Aansluitend hield prof. dr. Alice de Boer haar oratie 'Wie maakt het verschil?. Via deze webpagina zijn de presentaties te downloaden die tijdens het symposium werden gehouden.

De zorg voor kwetsbare burgers is volop in beweging, mede dankzij de invoering van de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Mensen die hulp nodig hebben doen in toenemende mate een beroep op hun directe sociale omgeving. Dat beroep op de informele zorg vraagt veel veerkracht en organisatievermogen van families, maar ook van vrijwilligers, professionals en werkgevers.

Op welk vangnet kunnen de groeiende aantallen kwetsbare burgers in de komende decennia een beroep doen, als zij bijvoorbeeld niet meer in zorginstellingen terecht kunnen? Hoe kunnen we dat vangnet zo goed mogelijk faciliteren om de praktische hulp en aandacht te bieden die nodig is? Wat betekent het toenemend aantal mantelzorgende werknemers voor goed werkgeverschap? En in hoeverre dragen de technologische ontwikkelingen (domotica, online hulp, robots) bij aan ontlasting van mantelzorgers? Deze vragen staan centraal op dit symposium dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) samen met het Institute for Societal Resilience van de Vrije Universiteit (vu) Amsterdam organiseert.

Met o.a. een bijdrage van prof. Kim Putters. Voor meer info over het programma en de sprekers zie deze uitnodiging. De presentatie zijn via deze link te downloaden.

Aansluitend op het symposium vond de inaugurele rede van prof. Alice de Boer plaats, met als titel 'Wie maakt het verschil'? Deze rede is als pdf te downloaden in de rechterkolom van deze webpagina.

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2016 / 26 januari 2017: Symposium De toekomst van de informele zorg

Menu