logo

Aanbod van Arbeid overhandigd aan CNV-voorzitter en wethouder Den Haag

01 september 2016

Het SCP-rapport ‘Aanbod van Arbeid - Werken, zorgen en leren op een flexibele arbeidsmarkt’ is op 30 augustus j.l. formeel overhandigd aan Maurice Limmen, voorzitter van de CNV-vakcentrale, en aan wethouder Rabin Baldewsingh van de gemeente Den Haag. Dit gebeurde tijdens een door de gemeente Den Haag samen met het SCP georganiseerde bijeenkomst voor gemeenteambtenaren. Kim Putters, directeur van het SCP, en Patricia van Echtelt, onderzoeker en eerste auteur van het rapport, verzorgden een inleidende presentatie waarin de hoofdconclusies van het rapport in werden toegelicht. Hierna volgde de formele overhandiging.

Van links naar rechts: Rabin Baldewsingh, Patricia van Echtelt, Maurice Limmen en Kim Putters

Bij de overhandiging schoven ook de overige auteurs aan: Simone Croezen, Jan Dirk Vlasblom en Marian de Voogd-Hamelink.

groepsfoto met alle auteurs

Maurice Limmen ging in zijn co-referaat in het gevaar van de te ver doorschietende flexibilisering van de arbeidsmarkt. Hij wees erop dat de innovatieve kracht van de economie juist te vinden is bij bedrijven en werkgevers die een duurzame, wederzijdse en bestendige relatie aangaan met hun werknemers. De flexibilisering van de arbeidsmarkt gaat, aldus Limmen, ook niet samen met de twee belangrijkste opgaven van deze tijd: enerzijds de noodzaak tot scholing van werknemers en anderzijds de behoefte aan meer mantelzorg in onze samenleving. Hij wees hierbij op een van de conclusies uit het rapport, dat laagopgeleiden en mensen met een minder flexibel arbeidscontract minder scholing volgen en juist de mensen met flexibele arbeidscontracten mínder toegang lijken te hebben tot de flexibele werkvormen die combineren van werk en zorg zouden kunnen vergemakkelijken.

Wethouder Baldewsingh van de gemeente Den Haag was de derde en laatste spreker. In heldere bewoordingen zette hij het personeelsbeleid van de gemeente uit, en vertaalde hij de conclusies uit het rapport naar concrete maatregelen die de gemeente al heeft genomen, of gaat nemen in de nabije toekomst, zoals: de werkervaringsplaatsen, het feit dat de gemeente geen ‘nul-uren’contracten meer heeft, het omzetten van werk als tegenprestatie voor een uitkering naar betaalde banen, de flexibele arbeidstijden, de scholingsmogelijkheden.

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2016 / Aanbod van Arbeid overhandigd aan CNV-voorzitter en wethouder Den Haag

Menu