logo

Aankomende publicatie: Media:tijd 2015

21 maart 2016

Media:Tijd is een gezamenlijk onderzoek van het SCP en organisaties voor mediabereiksonderzoek. Op donderdag 24 maart verschijnt de publicatie.

MediatijdIn het onderzoek staat het mediagebruik in Nederland centraal.

Het tijdsbestedingsonderzoek Media:Tijd 2015 behelst een dagboekonderzoek waarin gedetailleerde informatie over het mediagebruik in Nederland wordt verzameld. Voor het onderzoek hielden 2.904 respondenten - een representatieve dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking van 13 jaar en ouder - een week lang iedere 10 minuten hun activiteiten bij. Het onderzoek wordt elke twee jaar gehouden. In het najaar van 2013 was dat voor het eerst. Media:Tijd is een gezamenlijk onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en organisaties voor mediabereiksonderzoek: Nationaal Luisteronderzoek (NLO), Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM), Stichting Kijkonderzoek (SKO) en het Buitenreclame Onderzoek (BRO).

Media: Tijd beschrijft media-activiteiten zoals televisie kijken, radio luisteren en internetten. Is er verschil te zien tussen mannen en vrouwen? Welke verschillen zijn er te zien tussen jongere en oudere Nederlanders? Donderdag 24 maart komt de publicatie uit.


logo Mediatijd

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2016 / Aankomende publicatie: Media:tijd 2015

Menu