logo

Alice de Boer benoemd tot bijzonder hoogleraar Sociale ongelijkheid en informele hulp

17 februari 2016

Als hoogleraar bij de VU richt De Boer zich op verschillen tussen diverse groepen ‘informele zorgverleners’ en de effecten daarvan.

Zeker in een periode waarin burgerparticipatie hoog op de agenda van de overheid staat, is onderzoek naar informele hulp van groot belang.

Onderzoek naar verschillen bij informele hulp

Uit het SCP-rapport ‘Informele hulp; wie doet er wat?’ (2015), waarvan De Boer co-auteur was, blijkt dat veel mensen actief zijn in de onderlinge hulpverlening. Het gaat dan niet alleen om vrouwen, maar ook om mannen, niet-werkenden en werkenden, jongeren en ouderen, familieleden, vrienden en buren. Al deze mensen helpen niet alleen hulpbehoevende ouderen, maar ook mensen met psychisch problemen of met een verstandelijke beperking. “De diversiteit onder helpers en in zorgsituaties is groot, groter dan wel gedacht wordt,” aldus De Boer. Bekend is onder meer dat informele hulpverleners veel vrije tijd inleveren en zich vaker dan gemiddeld zich ziek melden. Veel minder bekend is bijvoorbeeld welke effecten het verlenen van informele hulp op de lange termijn heeft, en/of voor specifieke hulpverleners (werknemers, scholieren, etcetera).

Achtergrond Alice de Boer

Alice de Boer (1966) studeerde sociale wetenschappen aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Ze promoveerde in 1999 aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp wonen en zorg bij zelfstandig wonende ouderen. Tussen 1999 en 2000 deed zij onderzoek bij het RIVM naar het zorggebruik van chronisch zieken. Sinds 2000 werkt ze bij het SCP, waar ze onder meer bijdroeg aan de studies ‘Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk’ (2015); ‘Vrouwen, mannen en de hulp aan (schoon)ouders’(2015) en ‘Hulp geboden - een verkenning van de mogelijkheden en grenzen van (meer) informele hulp’ (2014).
De Boer is een dag in de week werkzaam als hoogleraar aan de Vrije Universiteit (VU); de overige vier dagen werkt zij bij het SCP.

Alice de Boer1

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2016 / Alice de Boer benoemd tot bijzonder hoogleraar Sociale ongelijkheid en informele hulp

Menu