logo

Essay ‘Niet buiten de burger rekenen’ aangeboden aan minister I&M

04 februari 2016

Tijdens een besloten bijeenkomst op 3 februari is het essay ‘Niet buiten de burger rekenen’ aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M), Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.

Het SCP schreef dit essay op verzoek van het Ministerie van I&M, als input voor de Nationale Omgevingsagenda (2016) en voor de Nationale Omgevingsvisie (2018).

In 2018 treedt de Omgevingswet in werking. Het motto luidt ‘eenvoudig beter’: minder regels, meer verantwoordelijkheid bij burgers, met behoud van beschermingsniveau en met voordeel voor iedereen. Het SCP denkt dat die grotere rol voor burgers niet vanzelf van de grond komt, maar dat de overheid drie randvoorwaarden moet garanderen: hoge kwaliteit van communicatie, goede antennes van overheden en oog voor de reikwijdte c.q. grenzen van participatie. Deze randvoorwaarden zouden in de op te stellen Nationale Omgevings-visie uitdrukkelijk aan de orde moeten komen.

Omslag essay Niet buiten de burger rekenen

 

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2016 / Essay ‘Niet buiten de burger rekenen’ aangeboden aan minister I&M

Menu