logo

Gebruik kinderopvang niet alleen afhankelijk van financiële aspecten

30 juni 2016

Beleidssignalement over het gebruik van kinderopvang door ouders met lagere inkomens

De overheid streeft naar een toegankelijke kinderopvang ongeacht het inkomen van de ouders. Kinderopvang wordt beschouwd als een belangrijk middel om de participatie van ouders op de arbeidsmarkt te vergroten, doordat het ouders kan helpen om arbeid en zorg te combineren. Daarnaast kan kwalitatief goede kinderopvang een instrument zijn om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen en achterstanden te bestrijden. Uit het beleidssignalement van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat de kosten van kinderopvang een belangrijke, maar niet de enige, rol spelen. Er is dus meer nodig dan het aanpakken van financiële barrières om kinderopvang voor iedereen even aantrekkelijk te maken.

Het gebruik van kinderopvang onder ouders met lagere inkomens is laag, en bovendien lijkt het gebruik ervan binnen deze groep te dalen. Ook bij de middeninkomens is een daling te zien in het gebruik van kinderopvang. Redenen voor het wel of niet afnemen van kinderopvang zijn divers. Ouders noemen zelf de kosten als voornaamste reden. Ook niet-financiële aspecten spelen een rol. Sommige ouders willen zelf voor hun kind te zorgen. Ook werkloosheid of arbeidsongeschiktheid van de ouder(s) en de niet-flexibele openingsuren van de kinderopvang spelen mee.

Uit aanvullende analyses blijkt dat mensen die geen kinderopvang gebruiken minder waarde hechten aan betaald werk. Bovendien zijn ze er minder van overtuigd dat kinderopvang goed is voor hun kind. Er wordt daarnaast minder kinderopvang afgenomen als er familie in de buurt woont. Ook blijken ouders met lagere inkomens minder uren te werken en ze brengen hun kinderen minder vaak naar de kinderopvang.

 

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2016 / Gebruik kinderopvang niet alleen afhankelijk van financiële aspecten

Menu