logo

Het brede-welvaartsbegrip volgens het SCP

20 april 2016

Een verkenning opgesteld op verzoek van de tijdelijke commissie Breed Welvaartsbegrip, die vandaag zijn eindrapport aan de Voorzitter van de Tweede Kamer heeft aangeboden.

In 2015 is in de Tweede Kamer een tijdelijke parlementaire commissie ingesteld om onderzoek te doen naar ‘het breed welvaartsbegrip’. In juli van dat jaar heeft deze tijdelijke commissie Breed Welvaartsbegrip het SCP verzocht om ‘een overzicht op te stellen van de bij het planbureau reeds beschikbare informatie en de nu gaande relevante ontwikkelingen’. Deze verkenning Het brede-welvaartsbegrip volgens het SCP (pdf) is daarvan de weerslag.

De verkenning plaatst de huidige aandacht voor brede welvaart in een historische en internationale context. Raakvlakken met de onderzoekslijnen van het SCP en met de bij het SCP meer gebruikelijke term ‘kwaliteit van leven’ worden geschetst. De verkenning sluit af met enkele uitgangspunten en discussiepunten over brede welvaart en kwaliteit van leven. Deze zijn volgens het SCP van belang om een paar stappen vooruit te zetten in het denken over brede welvaart.

Bekijk de verkenning Het brede-welvaartsbegrip volgens het SCP (pdf).

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2016 / Het brede-welvaartsbegrip volgens het SCP

Menu