logo

In Sociaal Bestek: Mantelzorgondersteuning moet ook komen uit onderwijs, werk, zorg en eigen omgeving

11 april 2016

Een artikel van Alice de Boer, Mirjam de Klerk en Inger Plaisier over de maatschappelijke ondersteuning en mantelzorg.

Gemeenten hebben wel een aanbod voor ondersteuning aan mantelzorgers, maar het wordt lang niet altijd gebruikt. Omdat mantelzorgers de hulp niet vinden of omdat degene die hulp nodig heeft geen behoefte heeft aan ‘derden’. Dat schrijven Alice de Boer, Mirjam de Klerk en Inger Plaisier in het magazine Sociaal Bestek van april/mei. De auteurs doen onderzoek naar informele hulp. Zij wijzen erop dat: ‘als gemeenten een ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers hebben, betekent dat niet dat mensen de weg naar het aanbod vinden en er gebruik van maken’.

Overbelasting
De onderzoekers maken duidelijk dat er verschillende groepen mantelzorgers zijn: ‘Men denkt nogal eens aan vrouwen van middelbare leeftijd die voor hun ouders zorgen, maar die groep mantelzorgers is veel meer divers. In 2014 was bijvoorbeeld bijna een op de 10 mantelzorgers (8 procent) tussen de 18 en 24 jaar. De groep 35 tot 45-jarigen heeft vaak ook de zorg voor kinderen en een betaalde baan. ‘Deze groep heeft meer kans op overbelasting en verlies van geduld met de hulpbehoevende’, constateren de auteurs.

Waardering
Juist omdat de groep mantelzorgers zo verschillend is, hebben zij ook verschillende vormen van ondersteuning nodig. Veel mantelzorgers geven aan het meest geholpen te zijn met waardering en begrip. ‘Men zou daarvoor ook kunnen denken aan begrip van werkgevers over flexibele werktijden, meer begrip van professionals, van zorgorganisaties en mantelzorgsteunpunten voor mantelzorgers’, constateren De Boer en co-auteurs.

Beroepskrachten
De Boer en co geven een aantal voorbeelden van mantelzorgers die zich niet erkend en ondersteund voelen door beroepskrachten. Een mantelzorger voelde zich ‘tot op het bot vernederd’ door indicatiestellers. Ook medewerkers van instanties als het Wmo-loket of het zorgpersoneel kunnen meer begrip opbrengen. “Die huishoudelijke hulp krijg je waarschijnlijk toch niet” was een reactie van een medewerker van het Wmo-loket. Een mantelzorger verzucht: “Het zou fijn zijn als er één ding is waar je naar toe belt en dat alles dan in gang wordt gezet.”

Intensief
Spreid de mantelzorg zoveel mogelijk over meerdere mensen, is de boodschap van de auteurs in Sociaal Bestek. ‘Vele handen maken licht werk. Wanneer niemand heel intensief hoeft te helpen, raken zo min mogelijk mensen overbelast en komt er ook – als vanzelf – begrip en erkenning uit de directe omgeving.’

Het hele artikel staat in het magazine Sociaal Bestek  Bekijk de publicatie Informele hulp: wie doet er wat? Kerncijfers  Omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in 2014.

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2016 / In Sociaal Bestek: Mantelzorgondersteuning moet ook komen uit onderwijs, werk, zorg en eigen omgeving

Menu