logo

Meedenken over de toekomst van sport?

13 juli 2016

Op 1 september 2016 organiseren RIVM en SCP in het kader van de Sport Toekomstverkenning de tweede workshop in een reeks van drie.

Op 1 september 2016 organiseren RIVM en SCP in het kader van de Sport Toekomstverkenning  (STV) de tweede workshop in een reeks van drie. Het doel van deze workshop is vier perspectieven op sport te bediscussiëren. Deze perspectieven zijn opgesteld door het projectteam STV op basis van de eerste workshop met deelnemers uit het brede veld van sport op 8 maart jl. De workshop vindt plaats op donderdag 1 september 2016 van 12.00-17.30 uur, bij de BLIKOPENER (FRISSE BLIKKEN), Grebbeberglaan 15, Utrecht.

Graag denken we samen met experts in de sport over hoe we deze perspectieven verder kunnen invullen. Wat zijn de doelen voor 2040 onder elk van deze perspectieven? Wat moeten we nu ondernemen om deze doelen te bereiken? En welke actoren zijn hiervoor verantwoordelijk? Om de workshop tot een succes te maken willen we graag een divers gezelschap aan mensen die betrokken zijn bij de sport in Nederland – in welke vorm of hoedanigheid ook – uitnodigen om hun kennis, ervaringen en verwachtingen in te brengen en met elkaar te delen. Bent u actief in de sportwereld en denkt u graag mee over de toekomst ervan? Meld u dan aan om deel te nemen door een email te sturen aan Jenny Lekahena.

Deze workshop is de tweede in een reeks van drie en is onderdeel van de Sport Toekomstverkenning van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).  Bekijk de website van Sport Toekomstverkenning.

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2016 / Meedenken over de toekomst van sport?

Menu