logo

Onderzoeksrapport Wij Denken Mee aangeboden aan staatssecretaris van Rijn (VWS)

04 oktober 2016

In dit onderzoek laten kinderen en jongeren voor het eerst op grote schaal hun stem horen over het vluchtelingenvraagstuk.

Op woensdag 8 juni overhandigden kinderen van Montessorischool Leidschenveen en basisschool Polsstok het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport Wij Denken Mee (pdf) aan staatssecretaris van Rijn (VWS). In dit onderzoek laten kinderen en jongeren voor het eerst op grote schaal hun stem horen over het vluchtelingenvraagstuk. Op initiatief van de Missing Chapter Foundation, Kidsweek en de Nationale Jeugdraad namen meer dan 1400 kinderen en jongeren deel aan dit onderzoek.

Tijdens de presentatie gingen de kinderen onder leiding van prinses Laurentien en Kim Putters in dialoog over de resultaten met topbestuurders, waaronder staatssecretaris van Rijn, Ingrid van Engelshoven (Gemeente Den Haag) en Gijs de Vries (Rode Kruis). De stem van kinderen en jongeren en de dialoog tussen generaties leiden elke keer weer tot verrassende oplossingen. “Kinderen en jongeren bekijken een onderwerp vaak op een andere, creatieve manier. Zo leren ze volwassenen ook anders te kijken en te denken.”, aldus staatssecretaris van Rijn.

Het gepresenteerde onderzoek behandelt vijf thema’s: gevoel, informatie, samenleven, risico’s en kansen. Een aantal onderzoeksresultaten:

    52 procent maakt zich zorgen over wat er met vluchtelingen gebeurt.
    94 procent heeft begrip voor mensen die vluchten uit onveilige landen.
    44 procent maakt zich zorgen over de aantallen die naar Nederland komen.
    73 procent vindt dat Nederlanders iets kunnen leren van vluchtelingen zoals koken, nieuwe talen en muziek, maar ook persoonlijke waarden zoals tevredenheid, dankbaarheid en vertrouwen in anderen.
    58 procent wil iets voor vluchtelingen doen.

Wij Denken Mee is een initiatief van de Missing Chapter Foundation. Aan dit onderzoek werkten ook mee Sociaal en Cultureel Planbureau, De Nationale Jeugdraad, Sociaal Economische Raad, Stichting Flore, Kidsweek, de Kindercorrespondent, Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, Nieuwspoort, Humanity House en Scouting Nederland.

Het doel van het onderzoek is dat kinderen en jongeren de kans krijgen om mee te denken over Nederland en vluchtelingen. 1305 kinderen en jongeren deden tussen januari en mei 2016 mee aan een landelijke enquête van jeugdkrant Kidsweek en de Nationale Jeugd Raad (NJR). Daarnaast namen 95 leerlingen van Montessorischool Leidschenveen, basisschool De Polsstok en AZC-school De Regenboog deel aan een diepteonderzoek.

Lees hier het onderzoeksrapport Wij Denken Mee (pdf).

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2016 / Onderzoeksrapport Wij Denken Mee aangeboden aan staatssecretaris van Rijn (VWS)

Menu