logo

Notitie Gedeelde waarden en een weerbare democratie

17 mei 2016

Op basis van bestaande bevolkingsenquêtes gaat het SCP in deze notitie in op de vraag 'Hoe Nederlanders staan tegenover politiek, tolerantie en vertrouwen en hoe zich dat door de tijd ontwikkelt?

In het politieke debat duikt om de zoveel jaar de behoefte op om vast te stellen door welke gemeenschappelijke waarden een democratische samenleving wordt gedragen. Soms uit onzekerheid over ‘wat ons nog bindt’, soms uit angst dat bepaalde groepen essentiële waarden afwijzen of zelfs gaan bestrijden. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gaat het SCP in de notitie “Gedeelde waarden en een weerbare democratie” (pdf) op zoek naar gedeelde waarden in de Nederlandse samenleving. Op basis van bestaande bevolkingsenquêtes kijkt het SCP naar waarden van een ‘burgerlijke democratische cultuur’: een cultuur met steun voor de politieke democratie, betrokkenheid bij samenleving en politiek, en tolerantie en vertrouwen tussen burgers.  Uit de empirische literatuur en enquêtemateriaal komt naar voren dat er brede steun is onder Nederlanders voor ‘democratie’, ‘vrijheid’ en ‘gelijkheid’ als algemene waarden. Achter deze ‘gedeelde waarden’ gaan echter aanzienlijke verschillen van mening schuil over wat democratie is, waar de grenzen van vrijheid of tolerantie liggen en wat gelijk moet zijn.

Lees hier de notitie “Gedeelde waarden en een weerbare democratie” (pdf).

Bekijk ook de aanbiedingsbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2016 / Notitie Gedeelde waarden en een weerbare democratie

Menu