logo

Onafhankelijke cliëntondersteuning, het tweede rapport in de evaluatie Hervoming Langdurige Zorg, verschenen

28 november 2016

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van onafhankelijke cliëntondersteuners uitgevoerd door Movisie in samenwerking met Vilans.

Op 1 januari 2015 is de langdurige zorg en ondersteuning anders ingericht. De doelen hiervan zijn het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning, de vergroting van de financiële houdbaarheid en het versterken van de (samen)redzaamheid van burgers. Een van de vele aanpassingen is de verplichting binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo2015) en de Wet langdurige zorg (Wlz) om mensen met beperkingen onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden. Onafhankelijke cliëntondersteuners kunnen onder andere helpen bij het verhelderen van de hulpvraag, het meedenken over oplossingen in de eigen omgeving, het aanvragen van ondersteuning en zorg en het bemiddelen als er problemen zijn met de zorgaanbieder.

Hoe zijn de ervaringen van de onafhankelijke cliëntondersteuners, ongeveer anderhalf jaar na 2015?

Om deze te peilen, vonden drie groepsgesprekken plaats met in totaal circa 30 professionele en vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuners. Enkele conclusies uit het onderzoek: de ondervraagde onafhankelijke cliëntondersteuners ervaren nog onduidelijkheid over hun kerntaken en de afbakening van taken van vrijwillige  en professionele ondersteuners. Ook ervaren ze niet altijd voldoende ruimte om hun onafhankelijke positie in te vullen, bijvoorbeeld bij deelname aan wijkteams, waarin directe collega’s ondersteuning en zorg toekennen. Daarnaast signaleren ze dat veel cliënten niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid zich te laten bijstaan door een onafhankelijke cliëntondersteuner. Ook signaleren zij nog veel onbekendheid over de toegangsprocedures tot zorg en ondersteuning. De scheiding tussen onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit de Wmo en vanuit de Wlz ervaren ze als onwenselijk.

In de publicatie  Onafhankelijke cliëntondersteuning. Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van onafhankelijke cliëntondersteuners verkende Movisie, in samenwerking met Vilans, de ervaringen van onafhankelijke cliëntondersteuners. Dit kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en is een deelonderzoek van de evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ). In andere, nog te verschijnen, deelonderzoeken komen onder andere de mening van cliënten, de bekendheid en het gebruik van onafhankelijke cliëntondersteuning aan bod.

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2016 / Onafhankelijke cliëntondersteuning, het tweede rapport in de evaluatie Hervoming Langdurige Zorg, verschenen

Menu