logo

Oog houden voor de dode hoeken in het pensioendebat

20 mei 2016

Interview met Cok Vrooman, verschenen in 20e editie van Netsparmagazine.

Het artikel is gebaseerd op een inleiding die Vrooman uitsprak tijdens de jaarbijeenkomst van Netspar, een onderzoeksnetwerk voor ouderdomsregelingen, uittreding en  vergrijzing.

Nog voor de zomer komt het kabinet met de uitwerking van haar visie op de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. Daarmee zijn we er echter nog niet. Naast een complex economisch/juridisch transitievraagstuk is er ook een tweede – en uiteindelijk zwaarwegender – transitieprobleem, namelijk dat van de sociale transitie. Hoe kan het vertrouwen in het pensioenstele worden hersteld. En hoe krijgen we alle belanghebbenden – deelnemers, bestuurders, politici, sociale partners – mee in de noodzakelijke hervorming? 

Cok Vrooman betoogt dat de pensioensector ook oog moet hebben voor de culturele aspecten van de pensioenvoorziening en voor burgers met een levensloop die niet voldoet aan het beleidsideaal.

Lees meer

Er is ook een Engelse versie

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2016 / Oog houden voor de dode hoeken in het pensioendebat

Menu