logo

SCP analyseert drie maatschappelijke kwesties in aanloop naar Tweede Kamerverkiezingen

25 november 2016

De afgelopen maanden is het Sociaal en Cultureel Planbureau meermaals gevraagd of het een bijdrage kan leveren aan de inzichten over de verkiezingsprogrammas van politieke partijen. Het SCP is nagegaan op welke manier dat kan worden gerealiseerd en heeft besloten drie maatschappelijke kwesties te analyseren in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Deze analyse legt het SCP naast de verkiezingsprogramma’s. De publicatie verschijnt in februari 2017 en is dan beschikbaar voor politieke partijen, media en burgers.

In de analyse schetst het SCP de actuele stand van zaken rond enkele grote maatschappelijke kwesties die in de komende kabinetsperiode zullen spelen, te weten: de toegankelijkheid van de zorg; pensioenveranderingen en sociale veiligheid. We bieden inzicht in de achtergronden, oorzaken en de sociale gevolgen voor de burgers, zover ons wetenschappelijk onderzoek dat toelaat. Ook betrekken we onze inzichten over effectief beleid. Op basis hiervan analyseren we vervolgens hoe in de door de politieke partijen vastgestelde verkiezingsprogramma’s deze sociale en culturele kwesties geadresseerd worden. Om praktische redenen beperken wij ons daarbij tot de partijen die nu in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn.

Het SCP verricht dus geen ‘doorrekening’. In de analyse ligt het accent op de wetenschappelijke kennis over de genoemde maatschappelijke problemen, de beleidsveronderstellingen en beleidsopties, en de betekenis daarvan voor uiteenlopende groepen burgers. Het is in die zin vergelijkbaar met het `memorandum aan de (in)formateur’, dat het SCP in voorgaande jaren na de Tweede Kamerverkiezing publiceerde

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2016 / SCP analyseert drie maatschappelijke kwesties in aanloop naar Tweede Kamerverkiezingen

Menu