logo

SCP en PBL in Wetenschappelijke Board Platform31

04 februari 2016

Platform31, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaan samenwerken in een Wetenschappelijke Board voor stedelijke ontwikkeling.

Verbinden wetenschap en praktijk

Zowel Platform31 als het SCP en PBL bezitten veel kennis op het gebied van stedelijke en regionale ontwikkeling. De Wetenschappelijke Board biedt een mogelijkheid die kennis te delen en te toetsen aan de praktijk. Platform31 weet bovendien hoe de opgedane inzichten verspreid kunnen worden onder de juiste doelgroepen, en kan zo de rapporten beter laten ‘landen’ in lokale praktijken.

Leden Wetenschappelijke Board

De Wetenschappelijke Board Platform31 bestaat uit een groep wetenschappers die vanuit hun expertise breed kunnen bijdragen aan de thema’s. De kernleden van de Board zijn prof. Geert Teisman (Erasmus Universiteit Rotterdam), prof. Pieter Hooimeijer (Universiteit Utrecht), prof. dr. ir. Marja Elsinga (TU Delft), prof. dr. Judith Wolf (Radboud Universiteit), dr. Erik Snel (Erasmus Universiteit Rotterdam), prof. dr. Nicolette van Gestel en prof. dr. Marc Vermeulen (beiden TIAS School for Business and Society). Vanuit het SCP zijn prof.dr. Kim Putters en vanuit het PBL prof. dr. ir. Hans Mommaas  betrokken. Per thema worden leden ingeschakeld met specifieke expertise. Wetenschappers die onderzoek doen binnen het VerDus (Verbinden van Duurzame Steden)-programma Smart Urban Regions in the Future (SURF) schuiven regelmatig aan bij de Wetenschappelijke Board.

Praktische adviezen

De Wetenschappelijke Board komt minimaal drie keer per jaar bij elkaar. Jonge wetenschappers schrijven hiervoor een ‘state of the art’ studie. De studie moet uiteindelijk leiden tot een praktisch advies, waarmee beleidsmakers in steden en regio’s aan de slag kunnen. Platform31 wil op deze manier een stevige brug leggen tussen wetenschap en praktijk.

Meer informatie: Karien van Dullemen, 06 12 40 75 55

 

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2016 / SCP en PBL in Wetenschappelijke Board Platform31

Menu