logo

SCP werkt mee aan SER-advies 'Een werkende combinatie'

25 november 2016

Nederlanders verrichten naast hun werk steeds vaker zorgtaken en daarnaast wordt van hen verwacht dat zij blijven leren.

Aan de hand van nieuw bewerkte cijfers van het SCP over tijdsbesteding gaat de SER in zijn advies in op de vraag hoe we al dat ‘gecombineer’ organiseren en hoe we mensen kunnen toerusten.

Het combineren verrijkt en biedt mensen kansen, maar het gaat ook gepaard met spanningen. Veel werkenden, ook jongeren, voelen zich regelmatig opgejaagd. Een blik op de toekomst laat zien dat de trend van het combineren doorzet. Zo is er een groeiende behoefte aan mantelzorg, onder meer als gevolg van de vergrijzing.

Het advies laat met nieuw bewerkt cijfermateriaal van het Sociaal en Cultureel Planbureau zien hoe mensen tijdens verschillende levensfasen hun tijd besteden en op welke wijze zij rollen en taken combineren. Ook gaat het in op de verschillen tussen sociale groepen, zoals hogere en lagere opleidings- en inkomensgroepen en kijkt het naar het heden en de toekomst.

Lees meer op de website van de SER.

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2016 / SCP werkt mee aan SER-advies 'Een werkende combinatie'

Menu