logo

Sport en cultuur scoren samen

11 oktober 2016

Een onderzoek naar de deelnemers aan sport en cultuur

Veel mensen beleven in hun vrije tijd plezier aan sport en cultuur. Ze zijn zelf actief op (een van) deze gebieden; ze bezoeken wedstrijden, uitvoeringen, tentoonstellingen en/of festivals, en/of volgen sport en cultuur via de media. De overheid stimuleert deze vormen van vrijetijdsbesteding op dezelfde wijze: door het bevorderen dat er voorzieningen zijn en dat die voorzieningen breed toegankelijk zijn. Maar wie doen er mee aan welke activiteiten? Zijn de participanten van sport dezelfde als van cultuur, of zijn het gescheiden werelden? Het rapport Sport en cultuur, Patronen in belangstelling en beoefening van het Sociaal en Cultureel Planbureau geeft een actueel beeld van de betrokkenheid bij uiteenlopende sportieve en culturele activiteiten.

Sport versus cultuur

Op hoofdlijnen telt sport meer actieve beoefenaars dan cultuur (76% versus 61% procent van de personen van 12 jaar en ouder doet dat minstens één keer per jaar). Daar staat tegenover dat cultuur meer bezoekers trekt dan sport (92% bezoekt minstens één keer per jaar een culturele activiteit bezoek versus 51% een sportieve activiteit). Nederlanders van 12 jaar en ouder volgen sport en cultuur in ongeveer gelijke mate via de media (gedrukte media, tv, radio en internet).

Geen gescheiden werelden

Sport is groter waar het om beoefening gaat, cultuur waar het om bezoek gaat. De opbouw van het publiek laat kleine verschillen zien. Zo is betrokkenheid bij sport wat meer iets voor jongeren en die bij cultuur wat meer iets voor hoger opgeleiden. Toch is de overlap aanzienlijk: de helft van de mensen bracht in 2014 (minstens één keer) een bezoek aan zowel een sport- als een cultuurevenement en de helft beoefende beide (minstens één keer). Beleven van sport en cultuur via de media toonteen overlap van 80%.

In de betrokkenheid bij sport en cultuur zijn er vijf groepen te onderscheiden. De niet-sportieve cultuurliefhebbers (13% van de bevolking) combineren een meer dan gemiddelde betrokkenheid bij cultuur met een minder dan gemiddelde sportbeoefening. De sportende cultuurliefhebbers (8%) zijn gulzige ‘omnivoren’ met veel interesse in zowel cultuur als sport. De sportvrijwilligers (20%) combineren een licht bovengemiddelde cultuurinteresse en een ondergemiddelde sportinteresse met een hoge inzet voor sport als vrijwilliger. De niet-sportieve middengroep (30%) ‘scoort’ in de breedte gemiddeld op cultuur, maar laag op sportbeoefening. De niet-culturele sportliefhebbers (30%) tot slot hebben weinig met cultuur, maar veel met sport. In geen van deze groepen sluiten sport en cultuur elkaar volledig uit.

Grootschalige bevolkingsonderzoek

Het rapport Sport en cultuur, Patronen in belangstelling en beoefening is geschreven door Annet Tiessen-Raaphorst, Andries van den Broek m.m.v. Remko van den Dool, Jurjen Iedema en Kirsten Visser. Deze publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau concentreert zich op de betekenis van sport en cultuur in het dagelijks leven. Aan de orde komen zowel beoefening, bezoek, het volgen van sport en cultuur via de media als het ondersteunen van sport en cultuur via vrijwilligerswerk. De gegevens zijn afkomstig uit de Vrijetijdsomnibus, een bevolkingsenquête waarin Nederlanders vragen beantwoorden over sport en cultuur, met als doel de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) te informeren.

De eerste meting van dit grootschalige bevolkingsonderzoek is gedaan in de winter van 2012/2013, de tweede meting heeft in de winter van 2014/2015 plaatsgevonden.

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2016 / Sport en cultuur scoren samen

Menu