logo

Stijgende thuiszorguitgaven, minder informele hulp

22 april 2016

Verschenen: Thuiszorguitgaven en informele hulp. Relatie tussen veranderingen in de thuiszorguitgaven en het gebruik van informele hulp.

Door achteruitgaande gezondheid of chronische beperkingen kunnen mensen hulp nodig hebben bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen, zoals zichzelf wassen, in en uit bed stappen of een maaltijd koken. De zorg en ondersteuning die zij hierbij ontvangen wordt ook wel langdurige zorg genoemd. Voor veel van de ontvangers van langdurige zorg is informele hulp, vooral van familieleden, de belangrijkste hulpbron.
In de studie Thuiszorguitgaven en informele hulp die op 22 april 2016 verschijnt, bestuderen onderzoekers Debbie Verbeek-Oudijk en Isolde Woittiez de relatie tussen veranderingen in de thuiszorguitgaven en het gebruik van informele hulp. De belangrijkste conclusie is dat stijgende thuiszorguitgaven in een land gepaard gaan met minder 50-plussers die informele hulp ontvangen.

Het gaat daarbij om zelfstandig wonende 50-plussers in acht Europese landen in de periode 2004 tot 2013. Die periode wordt gekenmerkt door investeringen in de thuiszorg, en een toename in de uitgaven aan deze zorg. De onderzochte landen in deze studie zijn België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Spanje en Zwitserland. Er zijn gegevens gebruikt van het Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) en de OECD. Het onderzoek is gedaan op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Stijging thuiszorguitgaven, minder informeel zorggebruik onder 50-plussers

Een stijging in de uitgaven aan thuiszorg brengt voor een kleine meerderheid (57%) van de 50-plussers geen verandering in hun ontvangen informele hulp teweeg. Zij ontvingen ofwel de hele bestudeerde periode geen zorg (54%), of ontving deze zorg voortdurend (3%). Voor de overige 50-plussers (43%) wordt de kans dat men informele hulp ontvangt kleiner als de thuiszorguitgaven toenemen. Een mogelijke verklaring is dat informele hulp wellicht niet meer nodig is als er meer mogelijkheden zijn om thuiszorg te ontvangen. De veranderingen in thuiszorguitgaven hebben vooral betrekking op mensen met een lichtere zorgbehoefte, die meerdere mogelijkheden hebben om hun zorgprobleem op te lossen.

Veel thuiszorguitgaven, meer 50-plussers met informele hulp

Uit de vergelijking tussen landen blijkt dat in landen met hoge thuiszorguitgaven er meer 50-plussers zijn die informele hulp ontvangen dan in landen met lagere uitgaven. De verklaring hiervoor is dat in landen met hoge thuiszorguitgaven meer mensen met matige of lichte gezondheidsbeperkingen zorg ontvangen, zowel formeel als informeel. Hoewel meer mensen een vorm van hulp ontvangen, is die hulp over het algemeen niet heel intensief. In landen met lage zorguitgaven is de informele zorg wel vaak intensief, dagelijks of wekelijks.

Wat is informele zorg in deze studie?

Voor de definitie van het gebruik van informele zorg zijn we in deze studie afhankelijk van de vraagstelling in SHARE, die zich beperkt tot persoonlijke verzorging en huishoudelijke hulp.

Een persoon ontvangt in dit onderzoek informele zorg als hij;

  • hulp ontvangt bij de persoonlijke verzorging van iemand binnen het huishouden en/of
  • hulp ontvangt bij het huishouden en/of de persoonlijke verzorging van iemand buiten het huishouden.

 

 

 

Thuiszorguitgaven en informele hulp

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2016 / Stijgende thuiszorguitgaven, minder informele hulp

Menu