logo

Thuiszorguitgaven en informele hulp

In dit rapport hebben we de relatie tussen stijgende thuiszorguitgaven en het gebruik van informele hulp onderzocht. Het gaat daarbij om zelfstandig wonende 50-plussers in acht Europese landen
in de periode 2004-2013. Deze periode wordt gekenmerkt door investeringen in de thuiszorg en een toename in de uitgaven aan deze zorg. De acht onderzochte landen zijn België,
Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Spanje en Zwitserland.

De belangrijkste conclusie is dat een stijging in de thuiszorguitgaven gepaard gaat met minder 50-plussers die informele zorg ontvangen. De investeringen in de thuiszorg in de periode 2004-2013 gingen samen met een daling in het informele zorggebruik.

De samenvatting geeft op hoofdlijnen de bevindingen uit de studie weer en daarbij komen ook de gebruikte gegevens en gehanteerde methoden aan bod. Voor een gedetailleerde beschrijving
van de onderzoeksgegevens, analysetechnieken en resultaten verwijzen we naar het working paper.

Samenvatting
Working paper

Menu