logo

Verschenen: ‘Meedoen in onzekerheid; Verwachtingen over participatie en protectie’

14 april 2016

Oratie van Cok Vrooman, sectorhoofd Arbeid en Publieke Voorzieningen bij het SCP.

Cok Vrooman, sectorhoofd Arbeid en Publieke Voorzieningen bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), sprak op 30 maart 2016 zijn oratie uit bij de aanvaarding van zijn ambt van bijzonder hoogleraar Sociale Zekerheid en Participatie, aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Utrecht, op 30 maart 2016.

In zijn oratie gaat hij na of de omslag in de burgerreacties te maken heeft met veranderende zekerheden op het terrein van werk en inkomen. De inkomenszekerheid van de groep tussen 18 en 64 jaar daalde na 1980 met 34%. Wanneer we echter naar de gehele volwassen bevolking kijken, blijft van die afname slechts 10% over. De gunstige ontwikkelingen bij de gepensioneerden dempen immers de ongunstige bij de potentiële beroepsbevolking.

Ook besteedt Cok Vrooman kort aandacht aan het verband tussen sociale netwerken en uitkeringsafhankelijkheid, één van de centrale onderwerpen bij deze nieuwe leerstoel. Het toenemende ‘meedoen in onzekerheid’ heeft waarschijnlijk doorgewerkt in de sociale structuur van Nederland. Ook heeft het vermoedelijk het maatschappelijk ongenoegen gevoed bij de mensen met weinig hulpbronnen en bij hen die een achteruitgang vrezen.

De publicatie is gratis te downloaden via de website van de Universiteit Utrecht.

Engelse versie tekst oratie

Artikel in NRC over oratie

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2016 / Verschenen: ‘Meedoen in onzekerheid; Verwachtingen over participatie en protectie’

Menu