logo

Proefschrift Eefje Steenvoorden 'Societal Pessimism'

01 juni 2016

Op 1 juni promoveerde Eefje op een onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van maatschappelijk pessimisme

De afgelopen jaren leeft in het publieke debat in westerse landen het sentiment dat het de verkeerde kant opgaat met de maatschappij. Eefje Steenvoorden onderzoekt dit pessimisme over de samenleving. Ze typeert deze houding als een bezorgdheid over de onbeheersbare verslechtering van de samenleving, en laat zien dat dit vaker voorkomt onder mensen tussen de 35-55 jaar, met een laag inkomen, een laag opleidingsniveau, wonend buiten de steden. Ze toont aan dat het maatschappelijk pessimisme geworteld is in daadwerkelijke maatschappelijke teloorgang en geen culturele eigenschap vormt van westerse samenlevingen. Bovendien blijkt uit haar onderzoek dat maatschappelijk pessimisme niet zonder consequenties blijft, maar resulteert in onder meer steun voor populistische rechtse partijen en een minder vrijwilligerswerk in maatschappelijke en politieke organisaties.

Eefje Steenvoorden is momenteel werkzaam als universitair docent Politics & Society bij de afdeling Bestuurskunde en Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Mw. E.H. Steenvoorden: Societal Pessimism: A Study of its Conceptualization, Causes, Correlates and Consequences. Promotoren zijn prof. dr. J.N. Tillie (Universiteit van Amsterdam) en prof. dr. P. Dekker (SCP/Universiteit van Tilburg). Copromotor is dr. T.W.G. van der Meer (Universiteit van Amsterdam).

Eefje Steenvoorden

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2016 / Proefschrift Eefje Steenvoorden 'Societal Pessimism'

Menu