logo

Verschenen in ESB: 'De integratie van vluchtelingengroepen in Nederland'

17 maart 2016

De vluchtelingengroepen die sinds de jaren negentig naar Nederland zijn gekomen, er niet goed voor staan op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Dit laten registratiebestanden en arbeidsmarktsurveys zien. Met name vrouwen uit deze groepen nemen een kwetsbare positie in. Voor de nieuwe instroom van vluchtelingen is het van belang extra beleidsinspanningen te verrichten om een herhaling van deze problematiek te voorkomen. Een snellere asielprocedure en inburgering is daarbij een cruciale eerste stap.

Sinds eind 2014 is het aantal asielzoekers in Nederland sterk toegenomen. In 2015 hebben 43.000 mensen een eerste asielverzoek gedaan. Dit aantal is fors hoger dan in de voorafgaande tien jaar toen het aantal asielaanvragen jaarlijks tussen de 10.000 en 15.000 schommelde. Behalve dat er zorgen zijn hoe deze mensen op te vangen, rijzen er ook vragen over hun integratie. In 2015 lag het inwilligingspercentage van de asielverzoeken op circa zeventig procent. Een grote groep van de asielzoekers krijgt dus een status en gaat zich in Nederland vestigen (Wobma, 2015, ook in deze ESB). Van de integratie van de nieuwe instroom, waaronder een aanzienlijke groep Syriërs en Eritreeërs, weten we nog weinig.

Meer is er bekend over de positie van personen die eerder als vluchteling naar Nederland zijn gekomen. Sinds 2003 zijn twee grote surveys gehouden onder vluchtelingengroepen die voornamelijk in de jaren negentig naar Nederland zijn gekomen. In 2003 is een surveyonderzoek gehouden onder duizenden personen van Afghaanse, Iraanse, Iraakse, Somalische en (voormalig) Joegoslavische herkomst (Van den Maagdenberg, 2004), in 2009 is een dergelijk surveyonderzoek gedaan onder dezelfde groepen, exclusief de voormalige Joegoslaven (Dourleijn en Dagevos, 2011). Voor latere jaren zijn gegevens beschikbaar uit  algemene arbeidsmarktsurveys als de Enquête beroepsbevolking (EBB) en uit registratiebestanden met informatie over uitkeringen en inkomen. Gezamenlijk geven de surveys en verdere statistieken een breed inzicht in de integratie van deze groepen en de knelpunten die daarbij optreden. In deze bijdrage gaan we in op hun positie op de Nederlandse arbeidsmarkt en welke structurele en sociaal-culturele factoren daarbij van belang zijn gebleken.

Dit artikel is geschreven door Mérove Gijsberts en Jaco Dagevos. Lees meer in Economisch Statistische Berichten.

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2016 / Verschenen in ESB: 'De integratie van vluchtelingengroepen in Nederland'

Menu