logo

Verschenen in Sociale Vraagstukken: 'Omgevingswet: met burgerbetrokkenheid dreigt meer ongelijkheid'

14 maart 2016

Een nieuwe wet wil dat iedereen meedenkt, meepraat en meebeslist over de inrichting van de leefomgeving.

 De vraag is of de verwachtingen over burgerbetrokkenheid hierbij niet te hoog gespannen zijn. En, of er nog meer ongelijkheid gaat ontstaan. Het artikel is gebaseerd op het SCP essay ‘Niet buiten de burger rekenen’. Een nieuwe wet wil dat iedereen meedenkt, meepraat en meebeslist over de inrichting van de leefomgeving. De vraag is of de verwachtingen over burgerbetrokkenheid hierbij niet te hoog gespannen zijn. En, of er nog meer ongelijkheid gaat ontstaan.

De inrichting van de omgeving wordt ‘eenvoudig beter’, met minder regels, met voordeel voor iedereen, en met meer vertrouwen in de overheid op de koop toe, aldus de bij vlagen wervende Memorie van Toelichting bij de Omgevingswet die in 2018 in werking zal treden. Wie kan daar nou tegen zijn? Met de nieuwe wet wordt een groot aantal wetten in één wet gebundeld en krijgen bedrijven en burgers meer verantwoordelijkheid. Wij menen echter dat een grotere rol voor burgers niet vanzelf van de grond komt en het dus nog maar de vraag is of ‘eenvoudig’ ook inderdaad ‘beter’ zal zijn voor burgers. Om burgerbetrokkenheid in het nieuwe omgevingsbestel te laten floreren zal voldaan moeten worden aan zekere randvoorwaarden.

Lees het hele artikel 'Omgevingswet: met burgerbetrokkenheid dreigt meer ongelijkheid' op de website van Sociale Vraagstukken. Dit artikel is gebaseerd op het SCP essay ‘Niet buiten de burger rekenen’.

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2016 / Verschenen in Sociale Vraagstukken: 'Omgevingswet: met burgerbetrokkenheid dreigt meer ongelijkheid'

Menu