logo

Vrouwen gaan iets meer uren werken als hun man werkloos wordt

13 mei 2016

Door de langdurige economische crisis van de afgelopen jaren is de werkloosheid flink gestegen. Nederlanders ondervinden hier nadelen van. Wat zijn de gevolgen van de crisis op de verschillen tussen vrouwen en mannen?

Het onderzoek Werkloos toezien? Gevolgen van de crisis voor emancipatie en welbevinden van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) laat geen grote verschuivingen zien in de taakverdeling tussen vrouwen en mannen. Vrouwen van wie de man werkloos is geworden, vergroten hun arbeidsduur met gemiddeld één uur per week. Mannen met een werkloze vrouw vergroten hun arbeidsduur niet. De tevredenheid met het leven daalt vrijwel even sterk bij baanverlies, evenveel voor mannen als vrouwen.

Arbeidsduur

Werkende vrouwen van wie de man zijn baan heeft verloren, breiden in de periode 2012 tot 2015 hun baan uit met gemiddeld één uur per week. Dat is méér dan vrouwen van wie de man zijn baan behoudt; zij gaan gemiddeld 0,2 uur per week langer werken.
Werkende mannen van wie de vrouw haar baan heeft verloren gaan daarentegen niet meer uren werken dan werkende mannen van wie de vrouw aan het werk is gebleven. 

Banenjacht

Vrouwen die geen baan hadden en ook niet werkzoekend waren, werden in de periode waarin hun man zijn baan verloor iets vaker (weer) actief op de arbeidsmarkt (16%) dan degenen van wie de man zijn baan behield (12%). Slechts een kleine groep van deze werkzoekende vrouwen vond ook daadwerkelijk een baan. Er is geen verschil te zien tussen vrouwen van baanverliezers en van werkbehouders. Over een langere periode (drie tot zes maanden na het baanverlies van de man), blijkt er geen verschil meer te zijn in toetreding tot de arbeidsmarkt tussen vrouwen van baanverliezers en van werkbehouders.

Tevredenheid

Baanverlies verlaagt niet alleen het inkomen van mensen, maar ook hun gevoelens van geluk. Nul tot twee jaar vóór het baanverlies is 69% van betrokkenen tevreden of zeer tevreden met het leven. Na baanverlies is dat nog maar 54%. Bovendien waren degene die hun baan zouden verliezen vooraf al minder tevreden (bovenstaande 69%) dan mensen die hun werk behielden (85% is tevreden). De tevredenheid met het leven daalt bij baanverlies onder vrouwen en mannen vrijwel even sterk. Vrouwelijke partners zijn vóór het baanverlies van hun man al minder gelukkig dan andere vrouwen, maar hun levenstevredenheid daalt bij het baanverlies vervolgens niet verder. Andersom lijdt de levenstevredenheid van mannen niet onder baanverlies van hun vrouw.
De ervaren gezondheid van mensen gaat niet achteruit bij baanverlies van henzelf of hun partner.

Tot slot

In de SCP-publicatie Werkloos toezien? Gevolgen van de crisis voor emancipatie en welbevinden gaan drs. Ans Merens en dr. Edith Josten na of vrouwen en mannen hun arbeidsdeelname vergrootten bij baanverlies van hun partner tijdens de crisis. Verder onderzochten ze in hoeverre baanverlies het welbevinden van mensen verlaagt, en of er een verschil te zien is tussen vrouwen en mannen. Aanleiding voor het SCP-rapport was de verwachting dat de crisis zou leiden tot een andere taakverdeling tussen vrouwen en mannen. Omdat veel werkende vrouwen in Nederland in deeltijd werken, is er bij hen ruimte om meer uren te gaan werken bij werkloosheid van de man. Het rapport is geschreven op verzoek van de directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2016 / Vrouwen gaan iets meer uren werken als hun man werkloos wordt

Menu