logo

SAVE THE DATE- Conferentie 'Hulp dichterbij? Blik op drie jaar decentraliseren in Nederland.’

17 mei 2018

Op donderdag 13 september van 12:30 tot 17:00 uur

Wat betekenen de veranderingen in de langdurige zorg, de jeugdzorg en de arbeidsmatige dagbesteding voor de mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben? En wat betekenen deze veranderingen voor professionals? Gaan sociale netwerken rondom zorgbehoevenden en vrijwilligers daadwerkelijk meer doen?

Op donderdag 13 september van 12:30 tot 17:00 uur presenteren onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), onderzoekers van 'De Belofte van Nabijheid' (een onderzoeksproject van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en van de Universiteit voor Humanistiek (UvH)), en het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken gezamenlijk de uitkomsten van twee meerjarige onderzoeksprojecten naar de gevolgen van de decentralisaties van langdurige zorg, jeugdzorg en arbeidsmatige dagbesteding.

Alle bezoekers van de conferentie ontvangen een exemplaar van het boek dat op die dag verschijnt over het onderzoek ‘De Belofte van Nabijheid’. Dit is tevens het jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

Plaats

C&V Domstad
Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Programma

Het programma bestaat uit: 
- Presentaties van de onderzoeken van het SCP, de UvA en de UvH
- Workshops
- Paneldiscussie met o.a. Kim Putters (SCP), Jan Willem Duyvendak (UvA) en Evelien Tonkens (UvH)
- Borrel ter afsluiting

Doelgroep

De conferentie is gericht op belangstellenden en belanghebbenden die in hun dagelijks leven of werk te maken hebben met de gevolgen van de decentralisaties, zoals cliënten, professionals, beleidsmakers, ambtenaren, onderzoekers, bestuurders van participatie-, zorg- of welzijnsorganisaties en toezichthouders. 

We hopen u te zien op 13 september!

Home / Nieuws / SAVE THE DATE- Conferentie 'Hulp dichterbij? Blik op drie jaar decentraliseren in Nederland.’

Menu