logo

Uitvoering van de Wet langdurige zorg kent nog uitdagingen

16 mei 2017

Dit blijkt uit onderzoek van KPMG, Tranzo en Vilans in de sector Verpleging & Verzorging (V&V), de Gehandicaptenzorg (GHZ) en de langdurige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Het onderzoek maakt onderdeel uit van de landelijke evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op verzoek van het ministerie van VWS uitvoert.

De uitdagingen van de Wet langdurige zorg liggen bijvoorbeeld op de inzetbaarheid van het eigen sociaal netwerk van cliënten. De inzetbaarheid van deze personen kan kwetsbaar zijn als er sprake is van gebrekkige familiecontacten, bij overbelasting of bij eigen problematiek van het sociaal netwerk. Het meer inzetten van vrijwilligers vormt eveneens een uitdaging. Dat geldt zeker voor de sectoren gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg, waarin het moeite kost om voldoende vrijwilligers te werven en te behouden. Uitdagingen zijn er ook in het bieden van eigen regie aan cliënten als dat risico’s met zich meebrengt, omdat een cliënt zijn vermogen tot regie onder- of overschat. Eigen regie vereist maatwerk van de zorgprofessional en die heeft daarvoor slechts beperkt ruimte. Bovendien begrijpen cliënten niet altijd goed wat er in een zorgplan staat of wat er besproken wordt.

Dit zijn enkele uitkomsten uit onderzoek van KPMG, Tranzo en Vilans in de sector Verpleging & Verzorging (V&V), de Gehandicaptenzorg (GHZ) en de langdurige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Centraal hierin staan de ervaringen van zorgprofessionals, vrijwilligers, cliënten, mantelzorgers en zorgmanagers. Het onderzoek maakt onderdeel uit van de landelijke evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op verzoek van het ministerie van VWS uitvoert.

De publicaties zijn online verkrijgbaar en gratis te downloaden

Publicatie De Wet langdurige zorg in de geestelijke gezondheidszorg

Publicatie De Wet langdurige zorg in de verzorging, verpleging en gehandicaptenzorg

Home / Nieuws / Uitvoering van de Wet langdurige zorg kent nog uitdagingen

Menu