logo

Update ramingen over armoede in Nederland

02 maart 2017

In september 2016 is 'Armoede in Kaart 2016' verschenen, de eerste editie van de nieuwe, digitale SCP-reeks over armoede in Nederland. De pagina ‘Verwachte armoede in 2015-2017’ is nu geactualiseerd. Voor het jaar 2017 zijn nieuwe berekeningen uitgevoerd.

Hierbij hebben we rekening gehouden met de koopkrachtmaatregelen die het kabinet op Prinsjesdag 2016 aankondigde. De berekeningen resulteren in nieuwe ramingen over de totale armoede in Nederland en over de armoede binnen een aantal bevolkingsgroepen.

Zie kaart Verwachte armoede in 2015-2017

Verwachte armoede in 2015-2017

Home / Nieuws / Update ramingen over armoede in Nederland

Menu