logo

Verschenen: ‘Lastige kwesties. Acht focusgroepen over vertegenwoordiging en stemmen

Inzichten over politieke vertegenwoordiging en (niet-)stemmen

Nederlanders hebben behoefte aan duidelijke en overzichtelijke politieke keuzes bij verkiezingen en meer grip op politici en politieke uitkomsten. Dat blijkt uit het vandaag verschenen rapport ‘Lastige kwesties’, waarin een samenvattend overzicht en interpretaties worden geboden van groepsgesprekken over politieke vertegenwoordiging en (niet-)stemmen.

Groepsgesprekken voor de staatscommissie parlementair stelsel

Sinds begin 2017 is de staatscommissie parlementair stelsel aan de slag om te bezien of onze democratie voldoende toekomstbestendig is. De staatscommissie heeft het SCP gevraagd om al voorgenomen kwalitatief onderzoek naar niet-stemmen uit te breiden met onderwerpen van de commissie. Vandaag presenteert de staatscommissie haar voorlopige bevindingen, die mede zijn gebaseerd op dit SCP-rapport.

Lastige kwesties

Het rapport is een samenvattende beschrijving en duiding van acht groepsgesprekken over vertegenwoordiging en (niet-)stemmen. De gesprekken vonden in september 2017 plaats in vier plaatsen (Amsterdam, Assen, Dordrecht en Eindhoven). De focusgroepen zijn een aanvulling op grootschalige bevolkingsenquêtes. Ze bieden meer inzicht in de achtergronden van de zorgen, wensen en gedragsmotivaties van Nederlandse burgers ten aanzien van de Nederlandse parlementaire democratie en verkiezingen. Vertegenwoordiging en verbeteringen aan het parlementaire stelsel blijken niet alleen voor politici en onderzoekers lastige kwesties, maar ook voor de deelnemers aan de groepsgesprekken – voor wie dit natuurlijk geen dagelijkse kost is. Enkele onderwerpen keren echter vaker terug in de groepsgesprekken en leven blijkbaar wel: de moeilijkheid om een partij te vinden waarmee je het helemaal eens bent, het (te) grote aantal politieke partijen en het onbegrip over afsplitsingen en ‘zetelroof’.

Bijdrage aan debat over het functioneren van het democratische bestel

Het SCP hoopt met dit rapport bij te dragen aan het werk van de staatscommissie en aan bredere maatschappelijke discussies over vertegenwoordiging en het functioneren van het Nederlandse democratische bestel.

Home / Nieuws / Verschenen: ‘Lastige kwesties. Acht focusgroepen over vertegenwoordiging en stemmen

Menu