logo

Verschenen: 'Wie maakt het verschil? Ongelijkheid in condities en consequenties van informele hulp'

26 januari 2017

Alice de Boer, werkzaam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), sprak op 26 januari 2017 haar oratie uit bij de aanvaarding van haar ambt van bijzonder hoogleraar Sociale ongelijkheid en Informele Hulp, aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

In haar oratie gaat zij na hoe groot de sociale ongelijkheid in de informele hulp is. Zij behandelt verschillen tussen mannen en vrouwen, jongeren en ouderen en migranten en niet-migranten, en hoe die verschillen ontstaan. Zij beziet onder meer onder welke condities mensen uit bepaalde sociale categorieën informele hulp willen en kunnen geven. Vervolgens bespreekt zij de consequenties van het geven van informele hulp voor deze groepen. Tot slot besteedt Alice de Boer aandacht aan de vraag wie kan bijdragen aan vermindering van de belasting door het helpen.

De publicatie is via deze link gratis te downloaden.

Voorafgaand aan de oratie vond het symposium 'De toekomst van de informele zorg' plaats. De presentaties die tijdens dit symposium werden gehouden zijn via deze link te downloaden.

Home / Nieuws / Verschenen: 'Wie maakt het verschil? Ongelijkheid in condities en consequenties van informele hulp'

Menu