logo

Verschenen: de bundel Verhalen blijven vertellen en elkaar willen begrijpen

04 mei 2018

Deze publicatie is gemaakt naar aanleiding van de uitnodiging aan Kim Putters om op 4 mei 2018 de toespraak op de Dam ter gelegenheid van Nationale Dodenherdenking uit te spreken.

Hoe ervaren we vandaag de dag onze vrijheid? Hoe verhoudt jouw eigen vrijheid zich  ten opzichte van anderen? Leiden tegenstellingen tussen groepen tot maatschappelijk conflict en lukt het vreedzaam samen te leven? Wanneer is nieuws `nep’ en welke informatie is te vertrouwen? Zien en horen we de ander? Weten we wie zich buitengesloten voelt?


Met de bundel Verhalen blijven vertellen en elkaar willen begrijpen beoogt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bij te dragen aan het denken, spreken en discussiëren over de essentie van de Nederlandse democratische rechtsstaat in het licht van herdenken.  Vanuit de kennis van het SCP over de Nederlandse samenleving geven wij een reflectie op generaties, maatschappelijke tegenstellingen, alledaagse oplossingen die tot dialoog tussen mensen leiden en het belang van waarheidsvinding. Het stellen van vragen daarover en het zoeken naar feiten ordent het denken en spreken over het leven in een vrije en betrokken samenleving.


Deze bundel  reflecteert vanuit bestaande inzichten op heden en verleden en zien dat de Tweede Wereldoorlog ons helpt om vandaag de dag scherpe vragen te stellen. Dat levert de volgende inzichten op:


1. De manier waarop Nederlanders  hun samenleven `regelen’ is in democratische en zorginstituties verankerd. Vandaag de dag beleven we de instituties, zoals het zorgsysteem en de politieke besluitvorming, veelal niet in termen van mensenrechten en vrijheid, maar ervaren we bureaucratie en afstandelijkheid. Zeker als de generatie die de oorlog zelf nog heeft meegemaakt de verhalen over wat oorlogservaringen betekenen voor vreedzaam samenleven niet meer kan vertellen is het belangrijk bij die oorsprong stil te staan. Degenen die de oorlog zelf hebben meegemaakt beseffen wat oorlogservaringen betekenen voor vreedzaam samenleven. Het is belangrijk om daarbij stil te staan, zeker ook als er straks geen mensen meer zijn die dit uit eigen ervaring kunnen vertellen.

2. Aloude potentiele maatschappelijke conflicten doen zich nog steeds – en soms in toenemende mate – voor. Dat zijn: het generatieconflict (begrijpen jong en oud elkaar nog?), het sociale ongelijkheidsconflict (bouwen we nog bruggen tussen heel verschillende groepen of worden mensen achtergesteld en uitgesloten? ) en het informatieconflict (wie is te vertrouwen en wat is waarheid?). Het herdenken van de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog helpt ons om ook over de conflicten in de samenleving van vandaag scherpe en soms confronterende vragen te stellen.

3. De meeste Nederlanders leven in grote vrijheid door de afwezigheid van oorlog en de verankering van mensenrechten. De manier waarop we daar in de wijk, op school of op straat invulling aan geven, behelst de kleine, dagelijkse vrijheden. Respect voor elkaar en de dialoog aangaan, ook in situaties van conflict, geven invulling aan deze vrijheid. Burgerschapsonderwijs, maar ook het herdenken en vieren, helpen om ons bewust te zijn van deze grote en kleine vrijheid.

Deze publicatie is anders dan andere SCP-publicaties. De bundel presenteert geen nieuw onderzoek en is geen historische analyse. Het is een bundel essays van onderzoekers die werkzaam zijn bij het SCP, voorzien van een inleiding en slot door de directeur van het SCP, Kim Putters. Aanleiding voor het samenstellen van deze bundel vormt de uitnodiging aan Kim Putters om op 4 mei 2018 bij de Nationale Herdenking de toespraak op de Dam te houden.

 

Home / Nieuws / Verschenen: de bundel Verhalen blijven vertellen en elkaar willen begrijpen

Menu