logo

Verschenen rapport BMC: Toegang tot zorg vanuit de Wet langdurige zorg

21 februari 2017

Een onderzoek naar de ervaringen van aanvragers en professionals. Deelrapport in het kader van de evaluatie Hervorming Langdurige Zorg (HLZ).

Per 1 januari 2015 kunnen mensen met een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Om toegang tot Wlz-zorg te krijgen moet de zorgvrager voldoen aan wettelijk bepaalde toelatingscriteria en een vastgestelde procedure doorlopen. In dit deelonderzoek van de hlz-evaluatie zijn de ervaringen van zowel aanvragers (zorgvragers en/of partner, familie) als professionals (medewerkers van het Centrum Indicatiestelling Zorg (ciz) en van de zorgkantoren, enkele transferverpleegkundigen en enkele klantadviseurs van zorgaanbieders) met de toelatingsprocedure onderzocht. Het onderzoek besteedt onder meer aandacht aan de informatievoorziening, de contacten met het ciz en de zorgkantoren, het gebruik van cliëntondersteuning en de geboden zorg.

bmc Advies heeft in opdracht van het scp in 2016 het onderzoek naar de toegang tot Wlz-zorg uitgevoerd.

Bekijk het rapport Toegang tot zorg vanuit de Wet langdurige zorg Ervaringen van aanvragers en professionals.

Home / Nieuws / Verschenen rapport BMC: Toegang tot zorg vanuit de Wet langdurige zorg

Menu