logo

Verschenen rapport vanuit NIVEL: Evaluatie van de wijkverpleging

04 oktober 2017

Een onderzoek naar ervaringen van cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals. Deelrapport in het kader van de evaluatie Hervorming Langdurige Zorg (HLZ).

Sinds begin 2015 mogen wijkverpleegkundigen weer zelf indiceren. Ook moeten zij meer aandacht hebben voor zelfredzaamheid van cliënten en voor inzet van mantelzorgers. Daarnaast moet er meer samenwerking zijn tussen de wijkverpleging en andere professionals in de wijk. Deze veranderingen zijn onderdeel van de Hervorming Langdurige Zorg. Zowel cliënten en mantelzorgers als zorgprofessionals zijn overwegend positief over de huidige wijkverpleging. Wel signaleren de betrokken zorgprofessionals steeds meer cliënten met complexe zorgvragen en meer overbelaste mantelzorgers. Ook de samenwerking tussen wijkverpleging en gemeenten, sociale wijkteams en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is nog een aandachtspunt. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL. Het NIVEL voerde het onderzoek in 2016 en 2017 uit op verzoek van het SCP in het kader van de Evaluatie Hervorming Langdurige Zorg.

Bekijk het rapport Evaluatie van de wijkverpleging Ervaringen van cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals.

Evaluatie van de wijkverpleging

Home / Nieuws / Verschenen rapport vanuit NIVEL: Evaluatie van de wijkverpleging

Menu