logo

Weinig scholing, weinig toekomst? Mechanismen van vraag en aanbod bij laagopgeleiden

16 mei 2017

Artikel verschenen in TPEdigitaal van Cok Vrooman, Edith Josten en Patricia van Echtelt.

De wetenschappelijke literatuur over mechanismen aan de aanbod- en vraagkant van de arbeidsmarkt leert dat laagopgeleiden niet uitsluitend baanvaardigheden ontberen. Ook discriminatie, problematische thuisomstandigheden en een slechte gezondheid zijn van belang voor de plek die zij op de arbeidsmarkt bereiken. Tekorten die niet het gerealiseerde onderwijspeil betreffen, maar andere hulpbronnen, zoals financiele kwetsbaarheid, zwakke sociale netwerken en onvoldoende besef van culturele codes, spelen eveneens een rol. Scholingsbeleid is daarom nodig, maar niet voldoende om de toekomstige arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden zeker te stellen.

Weinig scholing, weinig toekomst?

Home / Nieuws / Weinig scholing, weinig toekomst? Mechanismen van vraag en aanbod bij laagopgeleiden

Menu