logo

Bronnen

Het SCP brengt elk jaar tientallen rapporten uit over ontwikkelingen in de samenleving. Deze rapporten zijn gebaseerd op gegevens uit bestaande bronnen of uit enquêtes die het SCP zelf laat uitvoeren. Van de meeste enquêtes vindt u een beknopte beschrijving op onze site. De databestanden van afgeronde SCP-onderzoeken zijn meestal te verkrijgen via DANS (Data Archiving and Networked Services).

Bestaande bronnen

Het SCP gebruikt vaak bestaande bronnen, bijvoorbeeld de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook gebruikt het SCP gegevens van departementen, universiteiten of specifieke organisaties op een bepaald terrein.

Enquêtes

Het SCP laat regelmatig enquêtes uitvoeren onder de Nederlandse bevolking of onder bepaalde bevolkingsgroepen. De onderwerpen waarover vragen worden gesteld lopen uiteen.
Op dit moment zijn deze enquêtes in uitvoering.
Daarnaast neemt het SCP deel aan de opzet van Europese enquêtes, zoals het European Social Survey (ESS).
Sommige eigen enquêtes herhaalt het SCP met regelmaat. Zo kunnen onderzoekers ontwikkelingen volgen en veranderingen constateren. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Culturele veranderingen in Nederland (CV)
    Met de reeks Culturele veranderingen meet het SCP om het jaar veranderingen in de opvattingen van de Nederlandse bevolking. Thema's zijn het overheidsbeleid, emancipatie en integratie. CV loopt sinds 1975. De vragen en variabelen uit deze reeks zijn sinds 2014 beschikbaar in de Vragendatabank Culturele Veranderingen.

  • Tijdsbestedingsonderzoek (TBO)
    Met het Tijdsbestedingsonderzoek brengt het SCP sinds 1975 de tijdsbesteding van de Nederlandse bevolking in kaart. Hier staan achtergronden en resultaten van dit onderzoek.

Sinds 2010 zijn ook het Arbeidsaanbodpanel en het Arbeidsvraagpanel bij het SCP ondergebracht.

Home / Onderzoek / Bronnen

Menu