logo

MBO Responsief

Responsief MBO is een verkennend onderzoek naar de manier waarop MBO-instellingen gehoor geven aan de maatschappelijke opdracht om eigentijds vakmanschap en duurzame inzetbaarheid van mbo’ers op de arbeidsmarkt  te bevorderen. Hiertoe zijn interviews gehouden met sleutelpersonen uit het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven, en werden docenten en (ex)studenten in het MBO gevraagd naar hun opvattingen over de benodigde vaardigheden voor de huidige en toekomstige inzetbaarheid van mbo’ers op de arbeidsmarkt.  Hiermee wil men inzicht  krijgen in mogelijke maatregelen en aanpassingen binnen de sector  om te kunnen voldoen aan de veranderende maatschappelijke opdracht van eigentijds vakmanschap en duurzame inzetbaarheid van mbo’ers op de arbeidsmarkt.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie professionals werkzaam in het MBO; studenten in het MBO
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Verzamelmethode online vragenlijst
Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Frequentie eenmalig in 2015

Professionals in Flitspanel (MBOres'15, professionals)

Veldwerk GfK Panelservices
Steekproefmethode selectie uit het Flitspanel van GfK
Veldwerkperiode 16 september 2015 tot en met 7 oktober 2015
Steekproefomvang 1632 personen
Respons 774 personen (47%)

MBO-studenten (MBOres'15, studenten)

Veldwerk I&O Research
Steekproefmethode DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs, heeft een lijst opgesteld en voor alle personen op de lijst een inlogcode aangemaakt
Veldwerkperiode 15 oktober - 15 november 2017
Steekproefomvang 13.586 personen op de lijst van DUO
Respons netto 2632 personen (19%)
Menu