logo

Verdringing op de arbeidsmarkt (VEAM)

Verdringing op de arbeidsmarkt (VEAM) is een onderzoek naar gevoelens over en ervaringen met aspecten van verdringing op de arbeidsmarkt. VeAm 2017 is gehouden onder het LISS panel van CentERdata.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie Nederlandse bevolking tussen 16 en 67 jaar
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Steekproefkader LISS panel van CentERdata
Steekproefmethode Random steekproef uit panel
Verzamelmethode online vragenlijst
Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Veldwerk CentERdata
   
   

Meting 2017

Veldwerkperiode november 2017
Steekproefomvang 3587 personen
Respons 2671 personen (74,5%)

Relevante SCP publicaties

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Verdringing op de arbeidsmarkt (VEAM)

Menu