logo

ABF-monitoren

ABF Research maakt informatie op het gebied van demografie, wonen, economie, ruimte, zorg en voorzieningen toegankelijk. De gegevens worden geleverd door  meer dan honderd dataleveranciers en door ABF Research bewerkt, gecombineerd en op kwaliteit gecontroleerd. Er zijn data op gemeente-, buurt- en op viercijferig postcodeniveau.
Uit de data worden themagewijs ABF-monitoren samengesteld, zoals de Sociale monitor, de Vastgoedmonitor en de Woningmarktmonitor, waarin de gegevens cumulatief vanaf 1990 per jaar en postcodegebied woren vastgelegd. De ABF-monitoren zijn in 2002 de woonmilieudatabase (WMD) opgevolgd, waarin gegevens op wijk- en buurtniveau op een uniforme en integrale wijze beschikbaar werden gesteld.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

wijken en buurten in Nederland

Entiteiten

viercijferige postcodegebieden (circa 4000)

Uitvoerder

ABF Research

Verzamelmethode

compilatie van gegevens van derden, onder meer van PTT, CBS, RPD, Geo-Marktprofiel bv, ministeries, provincies en gemeenten



Menu